Katalog procesů obsahuje ucelenou metodiku určenou k podpoře legislativního a nelegislativního procesu. Detailně popisuje tvorbu legislativních a nelegislativních materiálů a naleznete zde rovněž grafické znázornění schvalovacího procesu jednotlivých druhů těchto materiálů. Kromě procesních grafů se v katalogu nacházejí např. ukázky legislativně technické terminologie, příkladů správné praxe či vzorů materiálů, jež jsou plně k dispozici nejen tvůrcům návrhů právních předpisů.

Nejdůležitější usnesení vlády, která upravují tvorbu a projednávání legislativních a nelegislativních materiálů, naleznete zde.

 

Šablony pro tvorbu legislativních i nelegislativních dokumentů jsou umístěny u příslušeného typu materiálu a dále pod odkazem v pravém menu "Vzor materiálu". Šablony jsou zpracovány v MS Word. Tyto šablony lze s výhodou použít pro udržení vzhledu a struktury dokumentu v souladu s Legislativními pravidly vlády a Jednacím řádem vlády.