Celostátní referendum

V České republice celostátní referendum vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím, a to na základě zákona upravujícího konkrétní celostátní referendum. Příkladem je referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, pro které byl schválen ústavní zákon č. 515/2002 Sb . Ústavní zákon o referendu stanoví mimo jiné tyto informace:   předmět referenda, přesná otázka, kdo se může referenda účastnit, do kdy musí být referendum vyhlášeno...