Legislativa upravující proces tvorby mezinárodní smlouvy vládní

 

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv (1/6) Sondáž čl.6
(2/6) Sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv čl.7-24
(3/6) Vyhlášení smlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv čl.25
(4/6) Provádění smluv čl.27-29
(5/6) Ukončování platnosti smluv čl.30
(6/6) Archivace a evidence smluv čl.31
Rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluv (2/6) Sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv Celý dokument
Ústava České republiky (2/6) Sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv Čl. 10a, 39, 49, 63, 76, 87
Zákon o ústavním soudu (2/6) Sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv - soulad s ústavním pořádkem § 11 - 14
Zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv (3/6) Vyhlášení smlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv § 5-7
Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (1/6) Sondáž Celý dokument
(2/6) Sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv Celý dokument
(4/6) Provádění smluv Celý dokument

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválená usnesením vlády ze dne 11. února 2004 č. 131 (PDF, 152 kB)

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluv (PDF, 38 kB)

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 (PDF, 58 kB) (DOC, 51 kB) a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (PDF, 129 kB) (DOC, 187 kB)