Při tvorbě návrhu nařízení vlády se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu nařízení vlády spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 201 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Nadpis nařízení vlády 1
Název nařízení vlády 1
Úvodní věta nařízení vlády 1
Paragraf 1
Úvodní ustanovení 1
Poznámka pod čarou 1
Odstavec 2
Legislativní zkratka 2
Odkaz na jiné ustanovení téhož předpisu 2
Zkrácená citace právního předpisu 2
Pododstavec 4 a 8
Úvodní část ustanovení 4
Kumulativní výčet 4
Odkaz na jiné ustanovení téhož paragrafu 5
Referenční odkaz 6
Číslovka řadová, druhová, násobná nebo zlomek 6
Příloha 6 a 9
Číslovka základní 7
Ustanovení o nabytí účinnosti 8
Podpisové doložky 8
Nadpis přílohy 9

 

Související materiál:

Návrh nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků (PDF, 201 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u Návrhu vyhlášky nebo Návrhu zákona.

Pro novelu nařízení vlády najdete legislativně-technickou terminologii zde.