Členění právního předpisu, s výjimkou novely, na paragrafy, odstavce, pododstavce, body a jejich označování

Každý právní předpis, s výjimkou ústavního zákona a novely, se člení na paragrafy. Paragraf lze členit na odstavce, odstavce na pododstavce a pododstavce na body. Text paragrafu, který není členěn na odstavce, lze členit na pododstavce a pododstavce na body.
Příklad členění právního předpisu:
㤠1
 (1) ........................................................
 (2) ........................................................
 (3) ........................................................

§ 1a
 ......................................….......................
 a) ............................................................,
 b) .............................................................
 1. ........................................................,
 2. .........................................................;
 3. ........................................................".