Nadpis nařízení vlády

Nadpis nařízení vlády zní:
„NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne ......1998
o ......................"