Odkaz na prováděný paragraf

Součástí nadpisu paragrafu prováděcího předpisu (nařízení vlády, vyhláška) může být i odkaz na paragraf zákona, k jehož provedení příslušný paragraf prováděcího předpisu slouží. Odkaz se vyjádří tímto textem:
„(K § ... zákona)"
Tento text se umístí pod označení příslušného paragrafu prováděcího předpisu, eventuálně pod jeho nadpis.