Příloha k právnímu předpisu

Je-li to vhodné k dosažení přehlednosti právního předpisu, může být část právní úpravy obsažena v příloze k právnímu předpisu, nejde-li o ústavní zákon. Grafická znázornění, kresby a mapy mohou být uvedeny pouze v příloze, vzorce a tabulky mohou být i součástí příslušného ustanovení právního předpisu. Příloha je součástí právního předpisu.
Text přílohy k právnímu předpisu se uvádí za textem právního předpisu na samostatné stránce či stránkách. V pravém horním rohu první stránky každé přílohy se příloha označí například takto:
„Příloha k zákonu č. .../... Sb.".
Je-li příloh více, označí se například takto:
„Příloha č. 1 k zákonu č. .../... Sb.
 Příloha č. 2 k zákonu č. .../... Sb.".