Souborná citace několika paragrafů (článků)

Při souborné citaci několika paragrafů (článků) bez odstavců nebo bez dalších pododstavců se vloží před příslušné číslo jednoduchá paragrafová značka (označení článku), například „§ 13 až 24", „čl. 8 až 12".
Paragrafovou značku (označení článku) je nutno opakovat při citaci několika paragrafů (článků) s jedním nebo více odstavci, například „podle § 4 odst. 2 a § 7 až 11", „podle čl. 2 odst. 4 a čl. 5 odst. 3 písm. c)" nebo „v § 3 odst. 2
písm. a), § 4 odst. 5  a v § 6 odst. 2" .
Označení „§§" pro citaci více paragrafů nelze použít.