Úvodní ustanovení právního předpisu provádějícího předpis Evropské unie, v němž je zároveň promítnuta směrnice Evropské unie

Je-li právním předpisem prováděno jak přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu Evropské unie, tak je jím promítána do právního předpisu celá směrnice Evropské unie nebo její podstatná část, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní:
„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) zapracovává příslušné předpisy Evropské uniex), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské uniexx) a upravuje
a) ……………………………………………………,
b) ……………………………………………………,
c) ………………… (v tomto dalším pododstavci či v pododstavcích se vyjádří ta část předmětu právní úpravy, která nemá implementační povahu) ……….".