Úvodní ustanovení právního předpisu provádějícího předpis Evropské unie

Je-li právním předpisem prováděno přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu Evropské unie, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní:
„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské uniex) …….." (v poznámce pod čarou č. X se uvede citace tohoto předpisu způsobem uvedeným v čl. 47 odst. 5 a byl-li tento předpis novelizován, připojí se za jeho název slova „, v platném znění.").