Vyjádření dne nabytí účinnosti právního předpisu

Je třeba dbát, aby den nabytí účinnosti právního předpisu byl vyjádřen srozumitelně a jednoznačně; není-li den nabytí účinnosti vyjádřen dnem, měsícem a rokem nebo slovy „dnem jeho vyhlášení", lze použít například slova „šedesátým dnem po jeho vyhlášení" nebo slova „prvním dnem druhého (třetího, čtvrtého atd.) kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení".