Závěrečné ustanovení technického právního předpisu

Je-li právní předpis technickým předpisem a jako takový byl oznámen Komisi podle směrnice 98/34/ES, do závěrečného ustanovení právního předpisu se zapracuje tento text:
„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění."