Zrušovací ustanovení, kterým je rušen pouze jeden předpis

Je-li rušen pouze jeden zákon nebo část (části) zákona členěného na části, jedno nařízení vlády nebo jedna vyhláška, zrušovací ustanovení například zní:
„Zákon …/… Sb., o …, se zrušuje .",
„Část ….(Části ….) zákona č. …/…. Sb., kterým se mění zákon č. …/…Sb.,
 o … , se včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky/ poznámek pod čarou
 č. …) zrušuje (zrušují).",
„Nařízení vlády č. …/… Sb., o …. , se zrušuje.",
„Vyhláška č. … / … Sb., kterou se provádí … , se zrušuje,"