Novela nařízení vlády


Pokud je nařízení vlády novelizováno, jeho novela musí obsahovat odůvodnění, které je navíc rozšířeno o zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny (čl. 14 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády).

Druhým rozdílem novely oproti standardnímu procesu při tvorbě a schvalování návrhu nařízení vlády je struktura materiálu, který předkládá předkladatel vládě a Legislativní radě. Při předkládání novely nařízení vlády je součástí materiálu také text nařízení vlády nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn.

Proces tvorby a schvalování návrhu novely nařízení vlády je kromě uvedených dvou výjimek stejný s procesem platným pro Návrh nařízení vlády.