Při tvorbě návrhu novely nařízení vlády se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu novely nařízení vlády spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 253 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Nadpis nařízení vlády 1
Název nařízení vlády 1
Úvodní věta nařízení vlády 1
Citace vícekrát novelizovaného nařízení vlády 1
se mění (změna nařízení vlády) 1
Článek 1
Úvodní věta prvního článku části 1
Bod novely 1
Změna více ustanovení 1
Nahrazení ustanovení 2
Nahrazení textu v ustanovení 2
Zrušení ustanovení 2
Přečíslování 2
Doplnění ustanovení 2
Vložení ustanovení 2
Pododstavec 3
Odkaz na jiné ustanovení téhož paragrafu 3
Odstavec 3
Označení nového paragrafu 3
Legislativní zkratka 5
Odkaz na ustanovení téhož předpisu 5
Ukončení novelizačního bodu 5
Uvádění měněného textu 6
Poznámka pod čarou v novele - novelizace spolu s ustanovením nařízení vlády 6
Ustanovení o nabytí účinnosti 7
Podpisové doložky 7

 

Související materiály:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 253 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u novely návrhu vyhlášky nebo novely návrhu zákona.

Pro obecné nařízení vlády najdete legislativně-technickou terminologii zde.