Legislativa upravující proces tvorby mimořádného státního závěrečného účtu

Legislativní dokument Ustanovení předpisu upravující proces
Rozpočtová pravidla § 31, § 32

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů