Legislativa upravující proces tvorby státního závěrečného účtu

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Rozpočtová pravidla Celý proces § 29, § 30
Vyhláška Ministerstva financí 419/2001 Sb. (1/3) Tvorba návrhu Celý dokument
Ústava České republiky (2/3) Projednání vládou Čl. 42, 76
(3/3) Projednání v PSP Čl. 42

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, v platném znění

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů