Koordinační a informační funkce některých členů vlády


Návrh legislativního či nelegislativního materiálu, příp. mezinárodní smlouvy, který vytvořil ústřední orgán státní správy (dále jen „předkladatel"), je předkládán k projednání vládě členem vlády (dále jen „člen vlády – předkladatel), který byl tímto úkolem pověřen. Člen vlády – předkladatel je pověřen koordinační a informační funkcí či pouze informační funkcí. Vztah předkladatele a člena vlády – předkladatele je následující:

 

Předkladatel

Člen vlády - předkladatel

Funkce člena vlády - předkladatele

Bezpečnostní informační služba

Předseda vlády

Koordinační a informační

Národní bezpečnostní úřad

Předseda vlády

Koordinační a informační

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Předseda vlády

Koordinační a informační

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předseda vlády

Koordinační a informační

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda vlády

Koordinační a informační

Ústav pro studium totalitních režimů

Předseda vlády

Koordinační a informační

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Předseda vlády

Koordinační a informační

Národní sportovní agentura

Předseda vlády

Koordinační a informační

Český báňský úřad

Ministr průmyslu a obchodu

Koordinační a informační

Energetický regulační úřad

Ministr průmyslu a obchodu

Koordinační a informační

Úřad průmyslového vlastnictví

Ministr průmyslu a obchodu

Koordinační a informační

Správa státních hmotných rezerv

Ministr průmyslu a obchodu

Koordinační a informační

Český telekomunikační úřad

Ministr průmyslu a obchodu

Koordinační a informační

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Ministr zemědělství

Koordinační a informační

Úřad pro ochranu osobních údajů

Ministr vnitra

Koordinační a informační

Český statistický úřad

Ministr financí

Informační

Veřejný ochránce práv

Ministr spravedlnosti

Informační

 

Schéma je uvedeno v dokumentu: Informační a koordinační funkce některých členů vlády vůči některým ústředním orgánům státní správy, vůči Bezpečnostní informační službě a vůči Generální inspekci bezpečnostních sborů (PDF, 99 kB).