Tvorba materiálu na resortu


Příprava materiálů na jednotlivých resortech není standardizována, každé ministerstvo se ve svých postupech liší. V rámci analýzy provedené v průběhu řešení projektu ODOK, byl nalezen základní společný proces, který vystihuje podstatu tvorby resortního materiálu.

Existují 3 možné podněty k vytvoření výstupu na ministerstvu:

  1. blíží se termín jednání vlády, na které musí resort připravit materiál (legislativního nebo nelegislativního charakteru),
  2. resort plní svůj legislativní plán, tj. tvorba materiálu z vlastní iniciativy a
  3. resort je připomínkovým místem a musí vytvořit připomínku k danému materiálu.

Odpovědná osoba v rámci resortu vytvoří zadání úkolu a následně rezervuje č.j. z resortní spisové služby. Poté odpovědný pracovník úkol vypracuje a vloží č.j. ze spisové služby do eKLEPu pro umožnění párování dokumentu. Odpovědná osoba může také úkol v této fázi, tj. před započetím prací, stornovat.

V průběhu vypracovávání úkolu, může vzniknout potřeba přenesení úkolu na jiného pracovníka. Pokud k této situaci dojde, úkol bude přenesen. Po vypracování úkolu proběhne vnitřní připomínkové řízení materiálu. Na základě vznesených připomínek odpovědná osoba vytvoří finální verzi materiálu nebo stornuje jeho tvorbu. Finální verzi podepisuje ministr. Podepsaný dokument vloží odpovědná osoba do eKLEPu. Pokud ministr materiál nepodepíše, je nutné úkol znovu přepracovat nebo jej stornovat.

Pro efektivní podporu procesu systém eKLEP obsahuje vyvinuté komunikační rozhraní, ke kterému se mohou jednotlivé resorty dobrovolně napojit.

Do eKLEPu se vkládá až finální verze materiálu podepsaná ministrem.

Proces je zachycen grafem Tvorba materiálu na resortu (PDF, 0,1 MB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)