Legislativa upravující proces tvorby věcného záměru ústavního zákona je shodná s legislativou upravující věcný záměr zákona (obecný).