Legislativa upravující proces tvorby věcného záměru zákona

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Legislativní pravidla vlády (2/3) Připomínkové řízení Čl. 3, 4, 5
(3/3) Schválení návrhu vládou Čl. 7
Jednací řád vlády (3/3) Schválení návrhu vládou Čl. II, IV,X
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (1/3) Tvorba návrhu Celý dokument
Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632  a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (1/3) Tvorba návrhu Celý dokument

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)

Jednací řád vlády (PDF, 183 kB)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (PDF, 172 kB)

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 (PDF, 58 kB) (DOC, 51 kB) a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (PDF, 129 kB) (DOC, 187 kB)