Při tvorbě návrhu vyhlášky se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu vyhlášky spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 243 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Název vyhlášky 1
Nadpis vyhlášky 1
Úvodní věta vyhlášky 1
Paragraf 1
Odstavec 1
Pododstavec 1
Bod 1
Číslovka základní 2
Číslovka řadová, druhová, násobná nebo zlomek 2
Alternativní výčet v pododstavcích/bodech 2
Poznámka pod čarou 3
Skupinový nadpis 4
Legislativní zkratka 4
Odkaz na ustanovení téhož předpisu 4
Kumulativní výčet 5 a 6
Úvodní část ustanovení 6
Závěrečná část ustanovení 6
Alternativní výčet v textu ustanovení 6
Obecný odkaz na jiný konkrétní právní předpis 7
Odkaz na jiné ustanovení téhož odstavce 7
Odkaz na jiné ustanovení téhož paragrafu 7
Odkaz na konkrétní ustanovení jiného konkrétního předpisu 7
Kumulativní výčet pro dvě možnosti 8
Obdobně 8
Ustanovení o nabytí účinnosti 8
Podpisové doložky 8

 

Související materiály:

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě (PDF, 243 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u Návrhu zákona nebo Návrhu nařízení vlády.

Pro novelu vyhlášky najdete legislativně-technickou terminologii zde.