Pojem "obdobně": Odkazu na obdobné použití jiných ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít pouze v těch případech, kdy má takový odkaz skutečný normativní obsah.

V § 50 odst. 4 větě první zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:
„(4) Člen vyjednávacího výboru má v rozsahu stanoveném zákoníkem práce právo na ochranu před diskriminací a znevýhodněním; člen výboru nesmí být pro výkon své činnosti zvýhodněn, obdobně jak je to stanoveno v § 276 odst. 2 zákoníku práce.".
V § 276 odst. 2 zákoníku práce je stanoveno, že zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni. Nic dalšího ohledně zvýhodnění nebo znevýhodnění zákoník práce nestanoví, odkaz na obdobné použití § 276 odst. 2 zákoníku práce je proto zcela zbytečný a nemá žádný normativní obsah a naopak nutí zcela zbytečně adresáta právní normy k nahlédnutí do zákoníku práce, ze kterého však v dané věci nic nového nevyplývá.