Pojem "obdobně": Pojem „obdobně“ nelze použít podle jeho jazykového obsahu (podobně, srovnatelně, analogicky, přibližně shodně, paralelně), ale pouze pro vyjádření toho, že se určité ustanovení vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu.

V návrhu zákona o evropské společnosti bylo obsaženo ustanovení:
„Na jmenování znalce podle čl. 32 odst. 4 nařízení se použije § 14 obdobně.".
V daném případě by § 14 nemohl být v plném rozsahu aplikován, neboť upravoval pouze podobné právní vztahy; text ustanovení návrhu zákona byl proto opraven stanoviskem Legislativní rady vlády, které se posléze promítlo v § 15 schválené podoby zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, které zní:
„Na jmenování znalce a vypracování znalecké zprávy podle čl. 32 odst. 4 Nařízení Rady se použijí ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi přiměřeně.".