Úvodní věta vyhlášky

Úvodní věta vyhlášky zní:
„Ministerstvo … , (Ministerstvo … a Ministerstvo …), (Český … úřad) stanoví podle
§ … zákona č. … / … Sb., o … ."