Novela vyhlášky


V případě, že je vyhláška novelizována, materiál, který předkladatel předkládá pracovním komisím LRV k projednání obsahuje navíc text vyhlášky nebo její části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn.

Proces tvorby a schvalování návrhu novely vyhlášky je kromě uvedených dvou výjimek stejný s procesem platným pro Návrh vyhlášky.