Při tvorbě návrhu novely vyhlášky se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu novely vyhlášky spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 195 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Název vyhlášky 1
Nadpis vyhlášky 1
se mění (změna vyhlášky) 1
Úvodní věta vyhlášky 1
Článek 1
Úvodní věta prvního článku části 1
Bod novely 1
Zrušení ustanovení 1
Přečíslování 1
Nahrazení ustanovení 1
Vložení textu do ustanovení 2
Nahrazení textu v ustanovení 2
Doplnění na konci textu ustanovení 2
Vložení ustanovení 2
Označení nového paragrafu 2
Odkaz na poznámku pod čarou 2
Odstavec 2
Pododstavec 2
Bod 3
Odkaz na ustanovení téhož pododstavce 3
Obdobně 3
Ukončení novelizačního bodu 3
Uvádění měněného textu 3
Ustanovení o nabytí účinnosti 3
Podpisové doložky 3

 

Související materiály:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin (PDF, 195 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u novely návrhu nařízení vlády nebo novely návrhu zákona.

Pro obecnou vyhlášku najdete legislativně-technickou terminologii zde.