« Zpět

Podání veřejné připomínky – veřejné připomínkové řízení

Zdroj informací o návrhu právního předpisu a připomínkovém řízení 

Veřejnost má právo účastnit se veřejného mezirezortního připomínkového řízení. Vláda má zároveň ze zákona povinnost zveřejňovat návrhy právních předpisů tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Dokumenty jsou uveřejněny v eKLEP pro veřejnost.

 

Pokud to předkladatel uzná za vhodné, může zveřejnit dokumenty k veřejnému připomínkování i na svých stránkách, kde zpravidla uvádí:

  • odkazy na relevantní dokumenty,
  • informaci o lhůtě pro uplatnění připomínek a
  • adresu pro zaslání jednotlivých připomínek.

Náležitosti připomínek

Veřejnost může sdělit své připomínky k vládním návrhům právních předpisů v elektronické nebo v listinné podobě předkladateli, tj. tvůrci návrhu. Připomínky musí být formulovány jednoznačně a konkrétně a musí být řádně odůvodněny. Pokud je požadováno nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová formulace.

Připomínky mohou být označeny jako doporučující nebo zásadní, pokud ale veřejnost označí svou připomínku jako zásadní, předkladatel nemusí tyto připomínky vypořádat, protože veřejnost není povinným připomínkovým místem ve smyslu Legislativních pravidel vlády. Pokud ale byly tyto připomínky uplatněny ve stanovené lhůtě a předkladatel je nezapracuje do návrhu, musí být obecně vyhodnoceny v předkládací zprávě, popř. odůvodnění právního předpisu.

Lhůta pro uplatnění připomínek

Standardní lhůta pro sdělení připomínek je 15 pracovních dnů u návrhu věcného záměru zákona, návrhu vyhlášky a návrhu nařízení vlády a 20 pracovních dnů u návrhu zákona a návrhu zákonného opatření Senátu ode dne vložení návrhu do elektronické knihovny, pokud ji předkladatel neprodlouží.

Užitečné dokumenty a odkazy

Šablona pro tvorbu připomínek (DOCX, 19 kB)
Legislativní pravidla vlády (PDF, 437 kB)