Při tvorbě návrhu ústavního zákona se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu ústavního zákona spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 346 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

Pojem Výskyt (strana)
Název ústavního zákona 1
Nadpis ústavního zákona 1
Zkrácený název ústavního zákona 1
Úvodní věta ústavního zákona 1
Část 1
Článek 1
Odstavec 1
Pododstavec 1
Odkaz na jiný odstavec téhož článku 1
Číslovka základní 2
Číslovka řadová, druhová, násobná nebo zlomek 2
Novelizační část 3
Úvodní věta prvního článku novelizační části 3
Číselné označení novelizační části 3
Bod novely 3
se mění (změna ústavního zákona) 3
Ukončení novelizačního bodu 3
Vložení textu do ustanovení 3
Přečíslování 3
Nahrazení textu v ustanovení 3
Uvádění měněného textu 3
Vložení ustanovení 4
Doplnění ustanovení 4
Zrušovací ustanovení zrušující více předpisů 4
Ustanovení o nabytí účinnosti 4
Podpisové doložky 4

 

Související materiály:

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu) (PDF, 346 kB)

 

Pro obecný zákon najdete legislativně-technickou terminologii zde, pro novelu ústavního zákona zde.