Podání veřejné připomínky – veřejné připomínkové řízení

Zdroj informací o návrhu právního předpisu a připomínkovém řízení  Veřejnost má právo účastnit se veřejného mezirezortního připomínkového řízení. Vláda má zároveň ze zákona povinnost zveřejňovat návrhy právních předpisů tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Dokumenty jsou uveřejněny v eKLEP pro veřejnost .   Pokud to předkladatel uzná za vhodné, může zveřejnit dokumenty k veřejnému připomínkování i na svých stránkách, kde zpravidla uvádí: odkazy na...

Účast na konzultacích v rámci tvorby právních předpisů

Vládní návrhy právních předpisům procházejí hodnocením dopadů regulace (RIA). Hodnocením dopadů regulace (RIA) procházejí i nelegislativní materiály, mají-li legislativní dopady. V rámci tohoto procesu může jsou oslovovány dotčené subjekty, aby se vyjádřily k připravované regulaci. Předkladatel při vybírání konzultovaných subjektů vychází z databáze DataKO  uveřejněné v systému eKLEP, kterou spravuje Úřad vlády ČR. Účel veřejných konzultací Uskutečnění konzultací...

Celostátní referendum

V České republice celostátní referendum vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím, a to na základě zákona upravujícího konkrétní celostátní referendum. Příkladem je referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, pro které byl schválen ústavní zákon č. 515/2002 Sb . Ústavní zákon o referendu stanoví mimo jiné tyto informace:   předmět referenda, přesná otázka, kdo se může referenda účastnit, do kdy musí být referendum vyhlášeno...