Návrh válečného státního rozpočtu

Návrh válečného státního rozpočtu Tvorba návrhu Projednání návrhu vládou

Pokud je vyhlášen válečný stav, musí ministerstvo financí předložit návrh válečného státního rozpočtu vládě do 15 dní ode dne vyhlášení.

1. Tvorba návrhu

Správci jednotlivých kapitol, územní samosprávné celky, státní fondy a jiné právnické a fyzické osoby mají povinnost předložit potřebné údaje Ministerstvu financí ve smyslu Rozpočtových pravidel, a to v rozsahu, struktuře a termínech dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí následně vypracuje návrhy těchto kapitol. Správci kapitol pro Poslaneckou sněmovnu, Ústavní soud, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář veřejného ochránce práv a Kancelář prezidenta republiky projednají návrhy kapitol s Ministerstvem financí a následně je vypracují. Ministerstvo financí vypracované návrhy kapitol zařadí do návrhu zákona o státním rozpočtu a zpracuje jej. Následně vytvoří zprávu k návrhu státního rozpočtu.

Zpracovaný návrh válečného státního rozpočtu Ministerstvo financí rozešle do meziresortního připomínkového řízení. Lhůtu pro uplatňování připomínek stanoví Ministerstvo financí s přihlédnutím k možnému nebezpečí časového prodlení a skutečnosti, že návrh válečného státního rozpočtu má být vládě předložen do 15 dnů ode dne vyhlášení válečného stavu. Všechny výše jmenované subjekty, které se účastnily přípravy návrhů jednotlivých kapitol, jsou oprávněny podávat své připomínky.

Po ukončení připomínkového řízení Ministerstvo financí vypořádá jednotlivé připomínky, připraví materiál pro jednání vlády a předloží jej vládě k projednání.

Proces je detailně zachycen diagramem 1 Tvorba návrhu válečného státního rozpočtu (PDF, 122 kB).

2. Projednání návrhu vládou

Poté, co Ministerstvo financí předá vládě návrh válečného státního rozpočtu, vláda návrh projedná. Pokud vláda nesouhlasí s předloženými návrhy kapitol, požádá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny o změnu číselných údajů. Rozpočtový výbor o změně rozhodne bezodkladně s přihlédnutím k možnému nebezpečí časového prodlení. Po schválení válečného rozpočtu vládou zde proces končí. Návrh válečného rozpočtu neprojednává Poslanecká sněmovna.

Procesní diagram je uveden v 2 Projednání návrhu válečného státního rozpočtu vládou (PDF, 106 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)