Citace paragrafu (článku)

Při citaci paragrafu (článku) za současného uvedení jeho pořadového čísla se užívá zkratky „§" (pro článek zkratky „čl."). Uvádí-li se paragraf (článek) bez příslušného pořadového čísla, je třeba slovo „paragraf" („článek") pokaždé vypsat. Jestliže má věta začít uvedením paragrafu (článku), použije se vyjádření: „Ustanovení § 8 ...", popřípadě „Ustanovení  čl. 7 ...".
Při citaci je vždy nutno vypsat konkrétní ustanovení včetně ustanovení konkrétní věty, například „podle odstavce 3 věty druhé". Citaci například „podle předchozího odstavce", „podle předchozí věty" a podobně nelze použít.
Při citaci bodů pododstavce, paragrafu (článku) nebo pro citaci bodů odstavce se užije nezkrácený výraz „bod" v příslušném pádu.