Členění právního předpisu, s výjimkou novely, na části, hlavy, díly, oddíly, pododdíly a jejich označování

Části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly rozsáhlejších právních předpisů se označují takto:
a) je-li právní předpis členěn na části
„ČÁST PRVNÍ", „ČÁST DRUHÁ", „ČÁST TŘETÍ" atd.,
b) je-li část členěna na hlavy
„Hlava I", „Hlava II", „Hlava III" atd.,
c) je-li hlava členěna na díly
„Díl 1", „Díl 2", „Díl 3" atd.,
d) je-li díl členěn na oddíly
„Oddíl 1", „Oddíl 2", „Oddíl 3" atd. a
e) je-li oddíl členěn na pododdíly
„Pododdíl 1", „Pododdíl 2", „Pododdíl 3" atd.