Nenormativní odkaz na jiný právní předpis

Ve výjimečném případě nenormativního odkazu na jiný právní předpis se použijí slova „jiný právní předpis" doplněná popřípadě odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení.