Odkaz na přílohu

Pokud má právní předpis přílohu, je nutno na ni v příslušném ustanovení právního předpisu odkázat a zároveň stručně vyjádřit její obsah, například „V příloze č. ... k tomuto zákonu je upraven ...". Skutečnost, že příloha je součástí právního předpisu, se neuvádí.