Odkaz na prováděcí předpis

Předpokládá-li se v určitém ustanovení zákona vydání prováděcího předpisu, lze to vyjádřit například slovy „Prováděcí právní předpis upraví ...".