V právních předpisech většího rozsahu je nevhodné vymezovat pojmy v jednom rozsáhlém odstavci

V návrhu novely zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, bylo na-vrženo novelizovat § 2, v němž je dosud vymezeno 14 pojmů tak, že tento počet měl být rozšířen o dalších 8 pojmů.
Paragraf v navrženém znění by byl nepřiměřeně rozsáhlý. Z důvodu pře-hlednosti je třeba dát přednost kratším paragrafům a odstavcům.
S návrhem na zavedení dalších nových pojmů mělo být současně navrženo stávající ustanovení rozdělit na dva odstavce, přičemž další odstavec lze například uvést slovy „V tomto zákoně se dále rozumí" a v textu tohoto odstavce uvést znění dalších navrhovaných pojmů, popřípadě provést nové roztřídění všech pojmů podle jejich významu a frekvence jejich použití v zákoně.