Zkrácená citace právního předpisu

Zkrácená citace obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání a zkratku „Sb.", například „Vyhláška č. 31/1993 Sb.". Název právního předpisu se při jeho zkrácené citaci neuvádí.