Legislativa upravující tvorbu zákona o státním rozpočtu

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Jednací řád Poslanecké sněmovny (3/5) Projednání návrhu v PSP § 101-106
Ústava České republiky (2/5) Projednání návrhu vládou Čl. 42, 76
(3/5) Projednání návrhu v PSP Čl. 42
Rozpočtová pravidla (1/5) Tvorba návrhu § 8
(2/5) Projednání návrhu vládou § 8
Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb. (1/5) Tvorba návrhu Celý dokument

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, v platném znění