Legislativa upravující proces tvorby zákona

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Legislativní pravidla vlády (1/6) Tvorba návrhu Čl. 25-31, 34-36, 39-75
(2/6) Připomínkové řízení Čl. 5,8, 8a,9
(3/6) Schválení návrhu vládou Čl.10,11,11a,12
Jednací řád vlády (3/6) Schválení návrhu vládou Čl.II,IV,X
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (1/6) Tvorba návrhu Celý dokument
Usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. 10. 2011 č. 183 (3/6) Schválení návrhu vládou Celý dokument
Jednací řád Poslanecké sněmovny (4/6) Schválení návrhu Parlamentem § 86-98
(5/6)Podpis prezidenta § 107
Jednací řád Senátu (4/6) Schválení návrhu Parlamentem § 98-113, § 127-131
Stykový zákon (4/6) Schválení návrhu Parlamentem § 2-5
Ústava České republiky (1/6) Tvorba návrhu Čl. 41
(3/6) Schválení návrhu vládou Čl. 41, 76
(4/6) Schválení návrhu Parlamentem Čl. 39, 45-48
(5/6) Podpis prezidenta Čl. 50-51, 62
(6/6) Publikace ve Sbírce zákonů Čl. 52
Zákon o ústavním soudu Provádí řízení o zrušení § 11 - 14
Zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv (6/6) Publikace ve Sbírce zákonů § 1, 3
Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (1/6) Tvorba návrhu Celý dokument
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (pro transpoziční předpis) (1/6) Tvorba návrhu Čl. 1-3, 6-6c, 9, 13-26
(2/6) Připomínkové řízení Čl. 1-2, 12
(3/6) Schválení návrhu vládou Čl. 1-2, 12, 17
(6/6) Publikace ve Sbírce zákonů Čl. 7, 8

 

Legislativa upravující proces tvorby stanoviska k nevládnímu návrhu zákona:

Legislativní dokument Ustanovení předpisu upravující proces
Legislativní pravidla vlády čl.20
Jednací řád vlády Čl.II,IV,X
Usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. 10. 2011 č. 183 Celý dokument
Jednací řád Poslanecké sněmovny § 87, § 88
Ústava České republiky Čl. 44, 76

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)

Jednací řád vlády (PDF, 183 kB)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (PDF, 172 kB)

Informace pro předkladatele sněmovních tisků o požadavcích na předkládání stejnopisů sněmovních tisků v listinné a elektronické podobě, schválené usnesením Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. října 2011 č. 183 (doc, 101 kB)

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (PDF, 216 kB)

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 (PDF, 58 kB) (DOC, 51 kB) a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (PDF, 129 kB) (DOC, 187 kB)