Při tvorbě návrhu zákona se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu zákona spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 467 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Název zákona 1
Úvodní věta zákona 1
Nadpis zákona 1
Část 1
Paragraf 1 a 30
Odkaz na jiné ustanovení téhož odstavce 1
Legislativní zkratka 1 a 10
Odstavec 2
Hlava 2
Obecný odkaz na ustanovení téhož předpisu 2
Obecný odkaz na ustanovení jiného předpisu 2
Odkaz na jiné ustanovení téhož paragrafu 3
Skupinový nadpis 3
Alternativní výčet v textu ustanovení 3
Pododstavec 4 a 30
Obdobně 5
Alternativní výčet v pododstavcích/bodech 5
Citace více paragrafů 11
Díl 14
Poznámka pod čarou 14 a 26
Referenční odkaz 14
Číslovka základní 15
Odkaz na ustanovení téhož předpisu 15
Přiměřeně 19
Úvodní část ustanovení 23
Závěrečná část ustanovení 23
Kumulativní výčet 30
Kumulativní výčet pro dvě možnosti 34
Číslovka řadová, druhová, násobná nebo zlomek 36
Zrušovací ustanovení zrušující více předpisů 39
Ustanovení o nabytí účinnosti 40
Podpisové doložky 40

 

U zákona, který obsahuje kromě novely i úpravu jiných věcí, se navíc můžete setkat s následujícími pojmy, příp. se použití těchto pojmů může lišit od návrhu obecného zákona. Tyto termíny jsou vyznačeny a vysvětleny v dokumentu (PDF, 463 kB):

Pojem Výskyt (strana)
Nadpis zákona upravujícího i jiné věci než novelu 1
Název nenovelizační části 1
Zkrácený název zákona 1
Část první 1
Členění nenovelizační části 1
Členění paragrafů nenovelizační části 1
Název novelizační části 37
Členění novelizační části 37
Členění paragrafů novelizační části 37
Část poslední 49
Číselné označení paragrafu poslední části 49
Podpisové doložky 49

 

Související materiály:

Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (PDF, 467 kB)

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie) (PDF, 463 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u Návrhu vyhlášky nebo Návrhu nařízení vlády.

Pro ústavní zákon najdete legislativně-technickou terminologii zde, pro novelu zákona zde.