Novela ústavního zákona


U návrhu novely ústavního zákona se nezpracovává RIA. Rozdíl je dále i v rámci zásad psaní návrhu novely ústavního zákona daných v čl. 56 odst. 5, čl. 57 odst. 6 a čl. 58 odst. 11 Legislativních pravidel vlády.

Tvorba a schvalovací proces je až na tyto výjimku shodný s Návrhem ústavního zákona, respektive Návrhem zákona.