Při tvorbě návrhu novely ústavního zákona se můžete setkat s pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu novely ústavního zákona spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 105 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

Pojem Výskyt (strana)
Název ústavního zákona 1
Nadpis ústavního zákona 1
Úvodní věta ústavního zákona 1
Článek 1
Úvodní věta prvního článku části 1
Nahrazení ustanovení 1
Bod novely 1
Uvádění měněného textu 1
Ukončení novelizačního bodu 1
Doplnění ustanovení 1
Ustanovení o nabytí účinnosti 1
Podpisové doložky 1

 

Související materiály:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (PDF, 105 kB)

 

Pro obecný zákon najdete legislativně-technickou terminologii zde, pro ústavní zákon zde.