Nadpis ústavního zákona

Nadpis ústavního zákona zní:
„ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne ......1998
....................................."
(název ústavního zákona)