Text bodů novely při zrušení označení částí, hlav, dílů, oddílů nebo pododdílů

Zrušuje-li se pouze označení částí, hlav, dílů, oddílů nebo pododdílů, text bodů novely zní:
a) „Označení části (částí) .... se včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní část (části) .... se označuje (označují) jako část (části) ....",
b) „V části .... se označení hlavy (hlav) .... včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní hlavy .... se označují jako hlavy ....",
c) „V části .... hlavě .... se označení dílu (dílů) .... včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní díly .... se označují jako díly ....",
d) „V části .... hlavě .... dílu .... se označení oddílu (oddílů) .... včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní oddíly .... se označují jako oddíly ....",
e) „V části .... hlavě .... dílu .... oddílu .... se označení pododdílu (pododdílů) .... včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní pododdíly .... se označují jako pododdíly ....".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".