Text bodů novely při zrušení úvodní části ustanovení

Zrušuje-li se část textu úvodní části ustanovení paragrafu, odstavce nebo pododstavce, uvede se „V § … (odst. … písm. …) úvodní části ustanovení se slovo (slova) „…" (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje (zrušují)".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".