Text bodů novely při zrušení vět nebo slov

Text bodů novely v případech, kdy se bez náhrady zrušují jednotlivé věty, jejich části nebo jednotlivá slova, zní:
a) „V § ... odst. ... se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje (zrušují).",
b) „V § ... odst. ...... se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.",
c) „V § … odst. … písm. … se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.",
d) „V § … odst. … písm. … bodě … se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.",
e) „V § ... se slovo (slova) „ ... " (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
f) „V § ... odst. ... se slovo (slova) „ ..." (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zrušuje (zrušují).",
g) „V § … odst. … písm. ... se slovo (slova) „ … " (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
h) „V § … odst. … písm. … bodě … se slovo (slova) „ … " (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).".