Novela zákona


Novela zákona se předkládá s platným zněním zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Při předložení vládě materiál respektuje strukturu uvedenou zde (PDF, 104 kB).

Obsahuje-li novela zákona zmocnění k vyhlášení úplného znění, proces jeho tvorby a další informace jsou uvedeny v podproduktu Úplné znění zákona.

Tvorba a schvalování novely zákona se řídí procesy uvedenými u Obecného návrhu zákona včetně výše uvedených požadavků.