Při tvorbě návrhu novely zákona se můžete setkat s legislativně-technickými pojmy uvedenými v následující tabulce. Příklad praktického použití pojmu v návrhu novely zákona spolu s vysvětlením naleznete v tomto dokumentu (PDF, 556 kB). V tabulce rovněž najdete údaj, na které stránce dokumentu se termín vyskytuje.

 

Pojem Výskyt (strana)
Název zákona 1
Nadpis zákona 1
Citace vícekrát novelizovaného zákona 1
se mění (změna zákona) 1
Úvodní věta zákona 1
Část 1 a 20
Článek 1
Úvodní věta prvního článku části 1, 20 a 21
Bod novely 1
Nahrazení ustanovení 2
Transpoziční ustanovení 2
Nahrazení textu v ustanovení 2
Zrušení ustanovení 3
Vložení textu do ustanovení 3
Doplnění textu do ustanovení 3
Ukončení novelizačního bodu 4
Uvádění měněného textu 4
Vložení ustanovení 4
Označení nového paragrafu 4
Přečíslování 5
Alternativní výčet v pododstavcích/bodech 5
Doplnění ustanovení 6
Paragraf 6 a 8
Odstavec 6
Pododstavec 6
Poznámka pod čarou v novele - samostatná novelizace 6
Úvodní část ustanovení 7
Alternativní výčet v textu ustanovení 7
Odkaz na jiné ustanovení téhož paragrafu 8
Poznámka pod čarou v novele - novelizace spolu s ustanovením zákona 8 a 10
Citace více paragrafů 8
Odkaz na ustanovení téhož předpisu 9
Změna více ustanovení 10
Legislativní zkratka 12
Kumulativní výčet 13
Doplnění na konci textu ustanovení 15
Změna/zrušení přílohy v novele 18
Příloha 18
Nadpis přílohy 18
Číslovka základní 19
Číslovka řadová, druhová, násobná nebo zlomek 19
Číselné označení článku další části 20
Obecný odkaz na ustanovení jiného předpisu 21
Novela obsahuje pouze jednu změnu 21
Zrušovací ustanovení zrušující pouze jeden předpis 22
Ustanovení o nabytí účinnosti 22
Podpisové doložky 22

 

U zákona, který obsahuje kromě novely i úpravu jiných věcí, se navíc můžete setkat s následujícími pojmy, příp. se použití těchto pojmů může lišit od návrhu obecného zákona či návrhu novely zákona, která neobsahuje úpravu jiných věcí. Tyto termíny jsou vyznačeny a vysvětleny v dokumentu (PDF, 463 kB):

Pojem Výskyt (strana)
Nadpis zákona upravujícího i jiné věci než novelu 1
Název nenovelizační části 1
Zkrácený název zákona 1
Část první 1
Členění nenovelizační části 1
Členění paragrafů nenovelizační části 1
Název novelizační části 37
Členění novelizační části 37
Členění paragrafů novelizační části 37
Část poslední 49
Číselné označení paragrafu poslední části 49
Podpisové doložky 49

 

Související materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (PDF, 556 kB)

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie) (PDF, 463 kB)

 

Pokud jste nenalezli hledaný pojem, zkuste to u novely návrhu vyhlášky nebo novely návrhu nařízení vlády.

Pro obecný návrh zákona najdete legislativně-technickou terminologii zde.